Rólunk

Több mint 20 éve elkötelezetten a magyar kutatás-fejlesztés iránt.

 

Történetünk

A 90-es években megfogalmazódott a felismerés, hogy a tudományos műhelyek eredményei nem jutnak el kellőképpen az ipari felhasználókhoz és kevésbé hasznosulnak, annak ellenére, hogy az igény az ipar részéről már akkor is adott volt. Erre a felismerésre válaszul 1998-ban Hertelendi Ede megalapította az Isotoptech Bt.-t és ezzel kezdetét vette a cég tudatos, kutatási eredményekre alapozott szolgáltatásainak fejlesztése. Az egyik elsőként létrejött termékünk és a hozzá kapcsolódó szolgáltatáscsomag a Paksi Atomerőmű monitoring tevékenységét támogató vízmintavevő berendezés és a hozzá kapcsolódó mérési módszerek kifejlesztése volt. 

A kétezres évek elején megkezdődött a laboratóriumunk műszerezettségének fejlesztése. Mindig törekedtünk arra, hogy a piacon elérhető legjobb izotópanalitikai mérőberendezéseket és kapcsolódó méréstechnikát honosítsuk meg vállalatunknál. Ennek eredményeként az évtized végére már rendelkeztük többek között modern alacsony hátterű gamma spektrométerrel, stabilizotóp arány mérő tömegspektrométerrel, folyadék szcintillációs spektrométerekkel, valamint kvadrupól tömegspektrométerrel, melyekkel már komplex izotópanalitikai szolgáltatáscsomaggal tudtunk jelen lenni a piacon. 

2006-ban az Isotoptech és az Atomki megkötötte a 25 éves együttműködési megállapodását, melynek deklarált céljai között szerepelt a tudományos eredmények gyakorlati hasznosítása. A laboratórium ettől az évtől kezdve a tragikusan elhunyt alapító nevét viseli, Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium (HEKAL) néven. Az együttműködés lehetővé tette, hogy ne csak a műszerpark fejlesztését tartsuk szem előtt, hanem infrastrukturális felújításokon keresztül létrehozzunk egy modern analitikai laboratórium komplexumot, melyhez jól felszerelt elektronikai és mechanikai műhely is kapcsolódott. Ezen fejlesztéseink eredményeként 2008-ra képessé váltuk a hazai nukleáris létesítmények és radioaktív hulladéktárolók környezeti monitoring rendszereinek teljeskörű üzemeltetéséhez kapcsolódó komplex szolgáltatás nyújtására, így mára meghatározó  szerepet töltünk be ezen létesítmények biztonságos üzemeltetésének támogatásában. 

2012-től nemzetközi piacon is jelen vagyunk izotópanalitikai mérések szolgáltatásával, továbbá a nukleáris monitoringhoz kapcsolódó eszközeinkből is sikerült termékeket értékesítenünk külföldi piacra. Mára több mint 40 ország közel 400 megrendelőjével vagyunk aktív kapcsolatban.  

2005 óta működtetünk MSZ EN ISO 9001:2015 és 14001:2015 szabvány szerinti integrált minőség- és környezet-irányítási rendszert. A laboratórium mérésszolgáltatásainak jelentős része 2014-től kezdődően MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditált státusszal működik.  

Jelentős energiát fektetünk K+F pályázatok megvalósításába. 10 EU pályázatot nyertünk, melyből 7db K+F. 2020-ban sikeresen csatlakoztunk 2 db H2020 pályázathoz, mint konzorciumi tag. Ezen belül mi vagyunk az első európai KKV, aki csatlakozni tudott, mint kutatási infrastruktúrát kínáló hely Európa, sőt a világ vezető kutatócsoportjai számára.  

Mint egyetlen piaci üzemeltetésű laboratórium kerültünk be 2021-ben, Magyarország TOP50 kutatási infrastruktúrájába.  

Jelenleg azon munkálkodunk, hogy a közeljövőben vállalatunknál jöjjön létre az IAEA radioaktív hulladékok minősítésével foglalkozó Képzési Központja, illetve kidolgozás alatt áll a Thermo ScientificIsotoptech együttműködés, műszer-módszer-fejlesztésre, illetve ehhez kapcsolódóan speciális részegységek gyártására.

Mérföldköveink

Ismerje meg cégünk történetét, főbb mérföldköveit a megalakulástól napjainkig!

Veres Mihály

vezérigazgató

sugárvédelem, környezeti monitoring

 

Ha valamit elkezdünk, azt kizárólag úgy tegyük, mintha életünk egyetlen olyan dolga lenne, amit képesek vagyunk saját elvárásainknak megfelelően véghez vinni! 

A történet számomra az 1970-es években kezdődött, Édesapám autószerelőműhelyében, egy kis faluban. Rajongtam a műhely környezetért, a szerszámokért, azért, hogy valamit megjavíthassak. Előfordult, hogy használt alkatrészekből magamnak építettem valamit. Az alkotás, a felfedezés élménye a mai napig meghatározó és nélkülözhetetlen számomra! Az egyetemi éveim végén, mint friss diplomamunkás találkoztam egy skótkockás, két-sildes sapkát viselő, vibráló személyiségű Emberrel. Tele víziókkal, hasonló szenvedéllyel felvértezve a természet és a technika kihívásai iránt, mint amivel anno én is megfertőződtem az autószerelő műhelyben. 1998-ban járunk, amikor sok minden hiányzott az alkotó munkához, viszont az akarat, a szenvedély és a tudás megvolt hozzá.

Ekkor fogant meg, a még mindig ugyanazt a skótkockás sapkát viselő Hertelendi Ede és Sándor Lászlóné gyermekeként az ISOTOPTECH. Ott voltam a születését megelőző, hajnalokba nyúló beszélgetéseken – ahol azt tervezgettük, hogy mit, kit kellene belőle nevelnünk – épp úgy, ahogy ott voltam a születése pillanatában is! Aztán 1999-ben, szinte csecsemőkorában félárván maradt. Ekkor én, mint keresztapa, csikókorom ellenére, kötelességemnek éreztem a Róla való gondoskodást és büszkén vállaltam a gyámságot az újszülött felett. Sokan segítettek, láttak el jó tanácsokkal a nevelését illetően, sőt voltak, akik már feladatokat is osztottak Rá. Féltem, hogy még nem fogja tudni elviselni ezeket a terheket és össze fog roppanni, de nem így lett. Az idők folyamán megerősödött, tudásban és eszköztárban felvérteződött a kihívásokkal szemben. Felnőtté válása során, de már gyermekkorában is sok tehetséges fiatalnak fogta a kezét, segítve őket ötleteik megvalósításában, diplomamunkájukban, doktori értekezésükben.

Tudása és eszköztára révén, mára Magyarország top 50 alkotóműhelyévé vált és további 41 országban tette le névjegyét és ismerik el a tudományos világ és az ipar szereplői. Családjához, baráti társaságához a legkülönfélébb szakemberek tartoznak a természettudományok szinte minden terültéről. A problémák megoldásában, az ötletek megvalósításában mérnökök és az átlagosnál sokkal jobban képzett technikusok is segítik. A félárván maradt gyermeknek mára egy több mint 50 fős családja lett. Sokkal több már, mint a szülők, keresztszülő gondolatai, akár legmerészebb álmai voltak. Egyre többen csatlakoznak hozzá új ötletekkel! Csodálattal nézem, hogy szinte bármit be tud fogadni, azt kimunkálni, továbbfejleszteni, majd hasznosítani. Egy erős, tettrekész közösséget hozott létre és formál a mai napig. Ezt a családot a sokszínűség, az eltérő látásmód, a különböző szakterületekről hozott kimagasló tudás, az innovatív, sokszor formabontó gondolkodás tette és reményeim szerint teszi a jövőben is kivételessé. Napjainkban már sokan tartják felnőttnek, érettnek, sőt kérője is akad. Az is lehet, hogy egy új élet kapujában áll, s elköltözik egy hozzá méltóbb környezetbe. A csecsemőből egy gyönyörű menyasszony lett és büszke vagyok arra, hogy én kísérhetem az oltár elé. Tudom, hogy mindig hű marad a saját családjához, azokhoz, akik elfogadták, szerették és vele akartak közösen gondolkodni. Tiszta szívből kívánom, hogy a jövőben is találja meg azt az utat, mely a fejlődés, az újabb elismerések és a sikeres eredmények felé viszi.

Víziónk

Új kutató és szolgáltató központ kialakítása