Pályázatok Támogatások

Isotoptech

Mintavevő eszközök és analitikai módszerek fejlesztése nukleáris monitoring tevékenységhez (2022)

GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00061

Kutatás fejlesztési projektünk elsődleges célja, hogy a nukleáris és izotópalkalmazási létesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódóan a leginkább terjedésre képes, illetve a radioaktív hulladék tárolók hosszútávú biztonsága szempontjából releváns radioizotópok légkörben és talajvízben történő terjedésének vizsgálatához világszínvonalú monitoring eljárásokat dolgozzunk ki (mintavétel, mintaelőkészítés és mérés terén).

Nukleáris méréstechnikai kapacitás-fejlesztés (2022)

GINOP-PLUSZ-1.2.3-21-2022-00078

A pályázattal célunk a radioanalitikai területen történő technológiai fejlesztést eredményező új mérőberendezések beszerzése, mely lehetővé teszi a laboratórium szolgáltatási színvonalának növelését. A projekt további fontos eleme a vállalat humánerőforrásának és szervezeti felépítésének képzések és tanácsadások formájában történő fejlesztése.

Az Ortinno Hip&Knee orvostechnikai eszköz know-how-jának beszerzése és továbbfejlesztése (2021)

GINOP-1.2.15-21-2021-00045

A pályázattal célunk egy olyan fejlesztő és termelő kapacitás kialakítása, amely biztosítja az Ortinno Hip&Knee készülék sorozatgyártásának, illetve egyedi igényekhez történő tovább fejlesztésének lehetőségét.

PREDIS (2020)

A radioaktív hulladékok elhelyezés előtti kezelésére irányuló tevékenységek fejlesztése és implementációja.

EUROPLANET (2020)

A Europlanet célja, hogy összekapcsolja a bolygókutatásban aktívan résztvevő európai és azon kívüli kutatóintézeteket és vállalatokat. A bolygótudomány nemcsak a mi naprendszerünkkel, hanem más csillagok körül kialakult bolygórendszerekkel is foglalkozik.

Nemzetközi Radiokarbon AMS Kompetencia és Képzési (INTERACT) Központ létrehozása (2020)

GINOP-2.3.4-15-2020-00007

Az Isotoptech Zrt. tagként vesz részt az Atommagkutató Intézet által vezetett konzorciumban. A két fél által birtokolt elméleti és technikai tudás kitűnő alapot ad arra, hogy nemzetközi szinten is versenyképes AMS C-14 kompetencia központot hozzunk létre…

Vízvágó berendezés beszerzése (2016)

GINOP-1.2.2-15-2015-00919

A vízvágó berendezés elsődlegesen vákuumtechnikai elemek (karimák, zárólapok) és speciális készülékek nagyvastagságú szerkezeti elemeinek gyártásához szükséges.

Nagyprecizitású nemesgáz-analitikai módszerek fejlesztése (2016)

GINOP-2.1.1-15-2015-00124

A támogatásnak köszönhetően laboratóriumunkban beüzemelésre került egy Thermo® HELIX SFT típusú nagy precizitású nemesgáz tömegspektrométer és elkészült az egyik legnagyobb kihívást jelentő és jelentős fejlesztőmunkát igénylő gázkezelő és beeresztő rendszer.

Analitikai mérőműszerek beszerzése (2011)

GOP-2.1.1-11/A-2011-1004

Analitikai mérőműszerek beszerzése – GOP-2.1.1-11/A-2011-1004 Az ISOTOPTECH Zrt. a pályázat keretében két berendezést vásárolt: 1 db TitrIC 7 ionkromatográf és 1 db UV-2600 UV/VIS spektrofotométer.

Mérőműszer vásárlása (2009)

GOP-2.1.1-09/A-2009-2008

A támogatás célja, egy AMS (“Accelerator Mass Spectrometer” – Gyorsítós Tömegspektrométer) beszerzése.

Mintafeltáró és előkészítő rendszerek, mérési módszerek fejlesztése (2009)

GOP-1.3.1-09/A-2009-0032

A támogatás célja, az AMS tömegspektrométer működtetéséhez szükséges mintapreparáló laboratórium létrehozása. A mintapreparáló laboratórium legfontosabb eszközeit beszereztük, és több saját fejlesztésű berendezést építettünk.

Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az 1990-es évek óta telepített háttérsugárzás mérő és kijelző berendezéseket a TEIT településein. A cél az erőmű közelében élő emberek sugárzással szembeni félelmeinek feloldása, egyúttal bizalomépítés az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. biztonságos működése iránt.

szechenyi2020_ERFA_isotoptech