Nagyprecizitású nemesgáz-analitikai módszerek fejlesztése (2016)

A projekt adatai:

A projektazonosító száma:

GINOP-2.1.1-15-2015-00124

Kedvezményezett: Isotoptech ZRt. 

A projekt megvalósítási időszak:

2016.09.01.-2018.08.31.

A támogatás összege: 269 068 700 Ft

A projekt összköltsége: 430 718 816 Ft

A támogatásnak köszönhetően laboratóriumunkban beüzemelésre került egy Thermo® HELIX SFT típusú nagy precizitású nemesgáz tömegspektrométer és elkészült az egyik legnagyobb kihívást jelentő és jelentős fejlesztőmunkát igénylő gázkezelő és beeresztő rendszer. A hardverek építésével párhuzamosan a vezérlő szoftverek fejlesztése is megtörtént, melynek köszönhetően a nemesgáz tömegspektrometriai méréseinket automatizálni tudtuk. 

 

A tervezés és előzetes tesztek tapasztalatai alapján gyártásra került 120 db többféle geometriájú mintatartó tartály, amely a laboratórium mérési kapacitását jelentős mértékben növelte. Elvégeztük a kigázosító rendszer tervezését és építését. A kifejlesztett eszközzel a korábbiakhoz képest hatékonyabban és gyorsabban tudjuk előkészíteni a mintákat.

Kialakításra került egy a radiokémiai munkáinkhoz megfelelő új laboratóriumi helyiség a hatályos jogszabályoknak és a mai kor elvárásainak megfelelően. A laboratórium fontos része az a különleges légtechnikai berendezés, amely a radiokémiai laboratórium levegőjét kondicionálja és gondoskodik a mintaelőkészítések során keletkező gőzök, gázok biztonságos elvezetéséről.

A kutatás fejlesztés eredményeként tökéletesítettük a szerves és szervetlen minták trícium és radiokarbon tartalmának in vitro méréstechnikáját. A kíséreltek eredményeként 10 – 25 µg mennyiségű szén is elegendő a radiokarbon méréshez biológiai eredetű minták esetében. Ez a mennyiség már élő anyagból való mintavételt és mérést is lehetővé tesz a kísérleti alany károsodása nélkül. Magyarországon ilyen technika csak a mi laboratóriumunkban érhető el. A módszer igen kis aktivitású minták mérését teszi lehetővé, amely elhanyagolható sugárterhelést jelent. Vízminták szerves anyag és trícium tartalmának elválasztásához vákuumbepárlási, ill. liofilizálási módszereink továbbfejlesztését végeztük el. A kettős nyomjelzéses módszerekkel képesek vagyunk orvosi és egyéb biológiai kísérletekből származó minták feldolgozására és megfelelő kimutatási határral való mérésére.

A projekt keretein belül véghez vitt fejlesztések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy jelentős mértékben tudjuk növelni a vállalat piaci részesedését a nukleáris környezetvédelem területén, továbbá lehetőséget nyit arra, hogy orvosbiológiai kutatásokba kapcsolódjunk be.