Mintavevő eszközök és analitikai módszerek fejlesztése nukleáris monitoring tevékenységhez (2022)

A projekt adatai: 

A projektazonosító száma:

GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00061 

Kedvezményezett: Isotoptech ZRt. 

A projekt megvalósítási időszak:

2022.05.01-2025.03.18.

A támogatás összege:

259.177.313 Ft

 

ginop061 tábla

A nukleáris és izotópalkalmazási létesítmények kibocsátás- és környezetellenőrzési tevékenységeihez kapcsolódó hatósági előírások és társadalmi elvárások szigorúbbá válása, illetve a biztonsági elemzések finomításának igénye azt eredményezte, hogy napjainkra lényegesen kibővült a meghatározandó radionuklidok, illetve azok kémiai formájának köre és az elvárt legkisebb kimutatható aktivitásszintek meghatározásának igénye. Kutatás fejlesztési projektünk elsődleges célja, hogy az előzőekben felsorolt létesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódóan, a leginkább terjedésre képes, illetve a radioaktív hulladék tárolók hosszútávú biztonsága szempontjából releváns radioizotópok, légkörben és talajvízben történő terjedésének vizsgálatához dolgozzunk ki világszínvonalú monitoring eljárásokat (mintavétel, mintaelőkészítés és mérés terén). 

A kutatás fejlesztési tevékenységünk elérendő eredménye egy olyan integrált talajvíz mintavevő berendezés kifejlesztése, amellyel nukleáris alkalmazáshoz optimalizáltan képesek leszünk H-3, C-14, gamma sugárzók, alfa sugárzók, DTM izotópok mellet, szerves C-14 mintavételére. Továbbá egy olyan légköri monitoring céljára alkalmas C-14 és H-3 mintavevő berendezés kifejlesztése, amely a nukleáris energiatermeléshez kapcsolódó alkalmazhatósága mellett fosszilis és megújuló üzemanyagot égető erőművek füstgázának vizsgálatán keresztül, a megújuló hányad monitorozására, továbbá légkör és klímakutatási célokra is alkalmas.

A kifejlesztésre kerülő légköri C-14 mintavevőinkkel szeretnénk hozzájárulni a klímaváltozás jobb megértését célzó kutatások sikeréhez is, melyekkel a nemzetközi ICOS (Integrated Carbon Obeservation System) szervezet (melynek ezévtől hazánk is tagja) világméretű légköri szén megfigyelő hálózatába csatlakozik Magyarország. Ezen célokhoz a lehető legmodernebb műszeres méréstechnikákat tervezzük alkalmazni, ezért a projekt keretein belül a jelenleg a piacon lévő legjobb két gamma spektrométert és egy alfa spektrométert kívánjuk beszerezni.

Isotoptech

Hírek:

2022.12.15:

A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló “Mintavevő eszközök és analitikai módszerek fejlesztése nukleáris monitoring tevékenységhez” című GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00061 azonosítószámú projektünk újabb mérföldkőhöz érkezett, miszerint 2022.11.30-án üzembe helyezésre kerültek az alfa- és gamma spektrométerek.

A kutatás-fejlesztési projektünk célja, hogy a lehető legmodernebb műszeres méréstechnikákat alkalmazzuk, melyhez az alfa- és gamma spektrométerek elengedhetetlenül szükségesek.

Az üzembe helyezett gamma spektrométerek közül az egyik Be ablakos, amely kifejezetten csak nagyon alacsony energián (röntgen, Fe-55: 5,9keV Ni-59:6,9keV) történő, a másik karbon-epoxi ablakos alacsony (I-129: 29,8keV) és a „normál” gamma-spektrometriai mérésre is használható, ez által olyan izotópok meghatározására is alkalmas, amire eddig vállalkozásunk nem volt képes.

Az üzembe helyezett alfa spektrométer a nehezen mérhető alfa sugárzó izotópok, különös tekintettel az urán és transzurán izotópok (U, Pu, Am, Np) meghatározásához elengedhetetlen.