Mintavevő eszközök és analitikai módszerek fejlesztése nukleáris monitoring tevékenységhez (2022)

A projekt adatai: 

A projektazonosító száma:

GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00061 

Kedvezményezett: Isotoptech ZRt. 

A projekt megvalósítási időszak:

2022.05.01-2025.03.18.

A támogatás összege:

259.177.313 Ft

 

ginop061 tábla

A nukleáris és izotópalkalmazási létesítmények kibocsátás- és környezetellenőrzési tevékenységeihez kapcsolódó hatósági előírások és társadalmi elvárások szigorúbbá válása, illetve a biztonsági elemzések finomításának igénye azt eredményezte, hogy napjainkra lényegesen kibővült a meghatározandó radionuklidok, illetve azok kémiai formájának köre és az elvárt legkisebb kimutatható aktivitásszintek meghatározásának igénye. Kutatás fejlesztési projektünk elsődleges célja, hogy az előzőekben felsorolt létesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódóan, a leginkább terjedésre képes, illetve a radioaktív hulladék tárolók hosszútávú biztonsága szempontjából releváns radioizotópok, légkörben és talajvízben történő terjedésének vizsgálatához dolgozzunk ki világszínvonalú monitoring eljárásokat (mintavétel, mintaelőkészítés és mérés terén). 

A kutatás fejlesztési tevékenységünk elérendő eredménye egy olyan integrált talajvíz mintavevő berendezés kifejlesztése, amellyel nukleáris alkalmazáshoz optimalizáltan képesek leszünk H-3, C-14, gamma sugárzók, alfa sugárzók, DTM izotópok mellet, szerves C-14 mintavételére. Továbbá egy olyan légköri monitoring céljára alkalmas C-14 és H-3 mintavevő berendezés kifejlesztése, amely a nukleáris energiatermeléshez kapcsolódó alkalmazhatósága mellett fosszilis és megújuló üzemanyagot égető erőművek füstgázának vizsgálatán keresztül, a megújuló hányad monitorozására, továbbá légkör és klímakutatási célokra is alkalmas.

A kifejlesztésre kerülő légköri C-14 mintavevőinkkel szeretnénk hozzájárulni a klímaváltozás jobb megértését célzó kutatások sikeréhez is, melyekkel a nemzetközi ICOS (Integrated Carbon Obeservation System) szervezet (melynek ezévtől hazánk is tagja) világméretű légköri szén megfigyelő hálózatába csatlakozik Magyarország. Ezen célokhoz a lehető legmodernebb műszeres méréstechnikákat tervezzük alkalmazni, ezért a projekt keretein belül a jelenleg a piacon lévő legjobb két gamma spektrométert és egy alfa spektrométert kívánjuk beszerezni.

Isotoptech