Környezetanalitikai infrastruktúránk

Az elérhető legmodernebb műszerparkkal és előkészítő laboratóriumokkal igyekszünk kiszolgálni megrendelőink igényeit

 

Mintaelőkészítés

A minták roncsolására Mars 5 gyártmányú mikrohullámú rendszert alkalmazunk. A 14 minta befogadására alkalmas készülék nyomás- és hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik. A minták szabályozott, zárt rendszerben történő feltárása különösen fontos a kis koncentrációban előforduló toxikus elemek vizsgálatánál. Ezzel a módszerrel a nehezen roncsolható minták (pl. növényi olajok, zsírok, talajok és szennyvizek, szerves katalizátorok) előkészítését végezzük. 

Saját gyártású, hőmérséklet vezérelt blokk roncsolót (42 minta befogadására alkalmas) használunk a könnyen roncsolható minták előkészítésére. A roncsoló csövekre léghűtő, ill. folyadékzár csatlakoztatható.

TOC/TN mérő készülék

A Shimadzu gyártmányú TOC-VCPN készülék lehetővé teszi a teljes- illetve a szerves széntartalom mérésén túl az összes nitrogén meghatározását is, mivel a rendszerhez egy TNM-1 egység is csatlakozik. A készülék jelenlegi kiépítésében elsősorban vízminták mérésére alkalmas.

Mikrohullámú plazma atom emissziós spektrométer (MP-AES)

A mikrohullámú plazma atom emissziós spektrometria rutin analitikai alkalmazása viszonylag újnak számít. Agilent gyártmányú 4200 MP-AES típusú készüléket használunk. A módszer alkalmas a periódusos rendszer elemei közül a legtöbb elem koncentrációjának egyidejű meghatározására. A mintákban előforduló elemek közül a Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Al, Ba, Sr, B, Si, Pb, Cu, Cr, Zn, stb. mérését ezzel a módszerrel végezzük, ha várható koncentrációjuk 0,01-100 mg/l között van. Talajok, kőzetek, ércek és ipari hulladékok, ötvözetek elemzésére is alkalmas, külön kérésre végeztünk már Au, Ag, Pt, Pd, Rh és Ru méréseket is. Előnye ennek a technikának az ICP-OES-sel szemben, hogy nincs szükség argon gáz használatára, mivel a plazmát sűrített levegőből előállított nitrogénből hozzuk létre, így igen költséghatékony.

Atomabszorpciós spektrometria (AAS), lángfotometria (FES)

A laboratóriumban található Varian AA240FS láng atomabszorpciós (FAAS) készülékkel levegő – acetilén és dinitrogén-oxid – acetilén láng használatával tudunk méréseket végezni. Ezt a technikát akkor alkalmazzuk, ha egy vagy néhány elem koncentrációját kell meghatározni viszonylag nagyszámú mintában. A módszer nagy sótartalmú oldatok esetében is használható. A készülékkel lángfotometriás (FES) méréseket is végzünk (Li, Na, K és Rb).

atomfluooszcens_spektrofotometer

Atomfluoreszcens spektrofotométer (HG-AFS)

Környezeti minták higany tartalmának vizsgálatához hideggőz atom fluoreszcencia módszert alkalmazunk. 

A Skyray AFS200T készülék akár 0,01 μg/l kimutatásai határral képes oldatokból pontos higanytartalom meghatározásra. 

A készülék fűthető kvarc atomizáló egységgel is rendelkezik így alkalmas továbbá szelén, arzén, germánium, ólom és tellúr tartalom mérésére is. 

Ionkromatográf

A Metrohm gyártmányú ionkromatográfiás rendszer két vezetőképesség mérő detektorral valamint egy ultraibolya és látható tartományban (UV-VIS) működő spektrofotometriás detektorral van ellátva. Jelenleg négy különböző oszloppal rendelkezünk, melyek az alábbi komponensek maghatározását teszik lehetővé: 

  • Lítium, nátrium, kálium, kalcium és magnézium koncentráció meghatározása – a detektálás vezetőképesség mérő detektorral történik. Az oszlop ammónium-ion mérésre is alkalmas. 
  • Az anionok közül a fluorid, klorid, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát és bromid meghatározása szintén vezetőképességi detektorral történik, szupresszált módban. 
  • A szerves savak mérésére (oxalát, citrát, pikolinát, glükonát, acetát, adipát, formiát, glutamát, malát, metánszulfonsav) meghatározása szintén szupresszált módban történik, vezetőképesség mérő detektorral. 

A komplexképzők meghatározásához (NTA, EDTA, CDTA, DTPA) használt UV-VIS detektor diódasoros, mely lehetővé teszi a kromatogram minden pontján a teljes spektrum felvételét is (csúcstisztaság vizsgálata, azonosítás).

Spektrofotométer (UV-VIS)

Spektrofotometriás módszerrel elsősorban a vizek ammónium-ion koncentrációját, a szerves nitrogént, nitrit- és nitrát-koncentrációt, valamint a foszfor-formákat (orto-foszfát, és összes-foszfor tartalom) vizsgáljuk. A készülék kétsugaras, 190-900 nm-es tartományban használható.

Induktív csatolású plazma tömeg spektrometria (ICP-MS)

Nagyfelbontású induktív csatolású tömeg spektrometriás módszert használunk a nyomnyi mennyiségben előforduló esszenciális, ill. toxikus elemek koncentrációjának meghatározására. Az Agilent gyártmányú 8800 Triple Quadkészülék különlegessége, hogy két kvadrupól egységet tartalmaz, közöttük ütközési cellával. Az ütköző gázokkal a molekula-ionok okozta zavarást lehet kiküszöbölni. Ezért olyan nagyfelbontású MS/MS méréseket lehet vele elvégezni, amire más készülékek nem képesek. A legkisebb mérhető koncentrációk a ng/l tartományba esnek. A készülékkel  a periódusos rendszer szinte összes elemének koncentrációját, valamint  izotóp-arányait is  meghatározhatjuk. A módszer lehetőséget biztosít különleges vizsgálatokra is, pl. Th/U kormeghatározás, ritkaföldfémek, platinacsoport elemeinek mérése. Sikerült kommunális szennyvízben detektálni az igen kis koncentrációban megjelenő gadolíniumot, amit gyógyászatban használnak kontraszt anyagként. De felszíni és felszín alatti vizek nehezen mérhető, és kis koncentrációban megtalálható alkotóinak meghatározására is alkalmas (pl. Ag, As, I, Th, U).  

A készülékhez lézer ablációs berendezés (NWR-213 ESI, New Wave) is csatlakozik. Ezzel a technikával a minták elemösszetétele pontszerűen vizsgálható. A lézernyaláb átmérőjét 4-120 um között tudjuk változtatni, a módszerrel az elemek térbeli eloszlása térképezhető.

IR spektroszkop

Csillapított teljes reflexió (Attenuated total reflexion) Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia (ATR-FT-IR)

Az ATR-FT-IR technika szilárd anyagok molekuláris összetételének vizsgálatára alkalmas. Főként olyan problémák megoldásánál alkalmazható, ahol szerves alapú molekulák képzik a kérdés tárgyát. Az ATR-FT-IR spektrumok lehetővé teszik a szilárd minták minőségi jellemzését. Sokváltozós statisztikai módszerekkel párosítva kitűnően alkalmazható azonossági vizsgálatokra, valamint mennyiségi elemzésre is.